Työtä monessa vuorossa

Sairaanhoitajan päivä on usein hektinen ja rankka, mutta se sisältää myös hienoja kohtaamisia ihmisten kanssa sekä avun antamisen ja saamisen suomaa iloa. Sairaanhoitajan työnkuva riippuu hyvin paljon siitä, millä sairaanhoidon alalla ja osastolla työskentely tapahtuu.

Sairaanhoitajat tekevät usein vuorotyötä. On mahdollista, että vuoroja tehdään jopa kolmessa vuorossa: aamu-, ilta- ja yövuorossa. Työpaikasta riippuen vuorot voivat vaihdella jatkuvasti. Jotkut kokevat vuorojen vaihtumisen ja siitä johtuvan rytmin vaihtelun ikävänä ja rankkana asiana. Toisille taas se on mielenkiintoista vaihtelua, joka pitää työnteon mielekkäänä ja kiinnostavana.

Tehtäväjako

Sairaanhoitajat työskentelevät sairaalassa ja muissa sairaanhoitoa tarjoavissa kohteissa useimmiten paitsi potilaiden kanssa myös tiiviisti yhteistyössä lääkäreiden, kirurgien ja psykiatrien sekä toisaalta myös lähihoitajien kanssa. Tehtävän jako ensin mainittujen kanssa on selvä, sillä sairaanhoitaja ei koulutuksellaan voi osallistua lääketieteelliseen toimintaan ja hoitoon.

Lähihoitajien kanssa taas sairaanhoitajien tehtävät usein menevät päällekkäin. Tässäkin on eroja työpaikkakohtaisesti. Erityisesti vanhustenhuollossa on usein niin, että sairaanhoitajien tehtäväksi tulee myös perus- ja lähihoitajien tehtäviä, koska näitä ei ole riittävästi tekemään kaikkea työtä. Tällainen tehtävien päällekkäisyys saattaa pahimmillaan olla sairaanhoitajalle hyvin rankkaa, sillä omien sairaanhoidollisten tehtävien lisäksi on tehtävänä perushoitotyötä.

Työnkuva

Lähihoitajat vastaavat sairaanhoidossa perushoitotyöstä, johon kuuluvat esimerkiksi potilaiden auttaminen peseytymisessä ja pukeutumisessa, petivaatteiden vaihtaminen sekä ruokailussa avustaminen. Joskus työhön kuuluu myös avustaminen ulkoilussa ja vierailuissa, riippuen taas työpaikasta. Kuten mainittua, joillakin työpaikoilla nämä saattavat kuulua sairaanhoitajan tehtäviin siinä missä muutkin työt.

Kun sairaanhoitaja työskentelee koulutustaan vastaavassa työssä, hänen työnkuvaansa kuuluu ensinnäkin lääkkeiden jakaminen potilaille. Työ vaatii tarkkuutta sekä lääkesanaston huolellista tuntemusta. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös nesteytyksestä huolehtiminen erityisesti akuuttia hoitoa vaativien osastolla. Lääkärinkiertoon osallistuminen ja määräysten toteuttaminen on sairaanhoitajan vastuulla.

Usein myös kirjaamistehtävät ovat sairaanhoitajan tehtävänä. Lisäksi sairaanhoitaja valmistelee hoitosuunnitelmat, antaa potilasohjausta ja tekee jatkohoitolähetteet. Sairaanhoitaja saattaa myös osallistua haavojen hoitoon.

Pula sairaanhoitajista

Useimmiten sairaanhoitajat kokevat työssään kiirettä. Jatkuva kiire aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, mikä taas pitkän päälle aiheuttaa omien kykyjen ja alalle soveltuvuuden epäilemistä. Jatkuva kiire myös aiheuttaa väsymystä ja siitä aiheutuvaa sairastelua. Sairaanhoitajien jaksamisen kannalta olisi tärkeää, että heitä olisi tarpeeksi yhtä työpaikkaa kohden. Se taas vaatisi resurssien suuntaamista juuri sairaanhoitoon.

Nykypäivänä suuntaus on kuitenkin toinen, sillä sairaanhoidosta kuten monesta muustakin toimialasta pyritään säästämään. Sairaanhoidosta säästäminen ei kuitenkaan pitkän päälle tuota hyvää tulosta. Lähes jokainen ihminen tarvitsee joskus sairaanhoidon palveluita. On tärkeää, että sairaanhoitajia on riittävästi ja että he jaksavat tehdä työtään.

Fyysistä terveyttä ja mielenvirkeyttä

Aktiivinen huolehtiminen omasta terveydestään on sairaanhoitajalle tärkeää etenkin työn rasittavuuden tähden. Se tarkoittaa niin fyysisestä kuin henkisestä virkeydestä huolehtimista. Koska sairaanhoitajan työpäivä sisältää paljon kävelyä, liikkumista ja ehkä nosteluakin, auttaa se fyysisen kunnon hyvänä pysymisessä. Raskaan työn jälkeen ei usein jaksakaan osallistua niinkään liikunnallisiin harrastuksiin, vaan kaipaa pikemminkin mielenvirkistystä.

Mielenvirkeyden säilyminen on aivan keskeistä, ja sen tähden sairaanhoitajalla on hyvä olla harrastuksia ja tekemistä, jonka parissa hän viihtyy hyvin ja voi rentoutua. Sellaista toimintaa voi olla muun muassa kolikkopelien pelaaminen. Esimerkiksi nettikasinojen kautta on helppo rentoutua. Ne avaavat uuden maailman, johon uppoamalla unohtaa työpäivän kiireet ja stressin. Siellä lääkevaunut ja ruiskut muuttuvat kimalteleviksi timanteiksi ja iloisesti pistetilille ropiseviksi kolikoiksi.